Selecteer een pagina
Mag ik een postadres hebben als ik op IBiza woon?

Mag ik een postadres hebben als ik op IBiza woon?

“Hier woon ik, het is niet groot, maar wel gezellig…”

Dit zou een heel erg korte blog kunnen worden: “Ja!”.

Zo dat was het dan … Of toch niet? Dat is natuurlijk de vraag. Want achter elke vraag schuilt vrijwel altijd een bedoeling, een belang, een situatie, die je niet een twee drie aan de hand van de vraag kan afleiden. Ik neem je gewoon even mee aan de hand van wat situaties.

 • 1] Ik woon echt op IBiza en wil een postadres in Nederland. Kan dat?

Echt op IBiza wonen betekent dat je resident bent (voor Spaanse begrippen meer dan 183 dagen in Spanje woont). Wonen betekent niet alleen dat je een huis hebt, gehuurd of eigendom, maar dat de omstandigheden zodanig zijn dat je centrum van sociale leven op IBiza is. Ik heb daar al eens een blog over geschreven. Klik daarvoor hier.

Voor je zaak of je privézaken wil je ook een postadres in Nederland. Dan huur je bijvoorbeeld een postbus. Geen probleem. Je geeft aan iedereen waarvan je dat wilt je postadres door. 

 • 2] Ik woon niet in/op IBIza, maar wil een postadres in Nederland. Kan dat?

Als je niet officieel in/op IBIza woont, maar bijvoorbeeld in Nederland, dan mag je uiteraard ook een postadres hebben in Nederland. Je huurt gewoon dus een postbus. Maar ook een adres van familie of vrienden als postadres is geen probleem. Dat gebeurt zo vaak.

 • 3] Ik woon niet officieel in/op IBiza, maar eigenlijk in Nederland en heb een postadres nodig. Kan dat?

Als je vaak op IBiza bent en je valt officieel onder de regels van wonen op IBiza, maar dat wil je om een of andere reden niet, dan heb je in beginsel een probleem. Je wilt eigenlijk dus eigenlijk dat je nog in Nederland woont. Maar ja, als je daar geen huis en of verblijfplaats (meer) hebt, dan lijkt een postadres de oplossing. Maar voor de belastingdienst in Nederland telt een postbus niet als woonadres. Je moet een woonadres hebben in Nederland, waar je officieel woont. Vaak hoor ik dat het postadres dan een familielid is of een van de vrienden. Los van het feit dat je wat “creatief” met de regels omgaat (dat mag dus eigenlijk niet), zou ik ook eens goed kijken wat voor een gevolg het heeft voor de persoon bij wie je “inwoont”. Zijn jullie niet ineens fiscaal partner, terwijl je dat helemaal niet wilt?

Ook als je wel een huis of appartement in Nederland bezit maar je in werkelijkheid op IBiza woont, dan mag formeel jouw appartement of huis niet je postadres zijn.

Zo zie je dat aan de hand van deze drie standaardsituaties deze ogenschijnlijk simpele vraag niet simpel met Ja of Nee moet beantwoorden, maar eerst de feiten en omstandigheden en de bedoelingen duidelijk moet hebben. Ja, en daar ben ik dan weer voor om dat helder te krijgen.

Bedrijf overnemen op IBiza? Kijk goed wat en waarom je koopt!

Bedrijf overnemen op IBiza? Kijk goed wat en waarom je koopt!

IBiza trekt uiteraard veel toeristen. En toeristen zitten in een bepaalde mood. Niet zelden dat een toerist nippend aan een gin-tonic het wilde idee krijgt een barretje of andere bedrijfje te beginnen op IBiza. De zomervibes, zon en playa nemen met jou een loopje en je rationele zintuigen slaan op hol.

In de meeste gevallen is die droom al lang vervlogen na het bestellen van nog een gin-tonic of na een verkoelende duik in de zee. Maar van een enkeling zal ook die droom ook na het inchecken op aeropuerto de IBiza op weg naar huis niet zijn vervaagd. 

Je besluit om een bedrijf over te nemen. Dat lijkt namelijk het makkelijkst, want er zit al wat op IBiza en je hoeft zelf geen marktonderzoek meer te doen. Succes verzekerd, toch?!

Oké, je besluit staat vast en je wil een bedrijf gaan kopen. Wat doe je? Ga je zelf op zoek naar te koop staande bedrijven, laat je dat doen zodat je zelf (in eerste instantie) buiten schot blijft, struin je internet af naar te koop staande bedrijven? 

En daarna, je ziet een interessante kans; wat gebeurt er dan?

Ik adviseer je altijd een adviseur in de arm te nemen die je begeleidt bij dat proces. Voor je weet stap je namelijk in een avontuur dat niet is wat het leek.

Iets gevonden ter overname?

Je hebt iets gevonden (een leuk detailhandelzaakje of horeca) bijvoorbeeld en je denkt, ja dat wil ik. Je legt de contacten en gaat een eerste gesprek aan. Je krijgt direct een contract (een NDA = non disclosure agreemant) onder je neus. Dat is een geheimhoudingsverklaring met boetebeding.

Tjezus, wat zakelijk, denk je. Ja natuurlijk! Je koop namelijk geen flesje wijn, maar een complete onderneming met vertrouwelijke gegevens van de eigenaar. Na het tekenen van de NDA krijg je de beschikking over diverse bedrijfsgegevens, jaarstukken, Verlies & Winstrekening, etc. Samen met je adviseur ga je nu echt kijken of de buitenkans inderdaad nog steeds een buitenkans is. Wat doe je met al die gegevens?

Onderzoeksfase

Tezamen met je adviseur ga je kijken hoe de ontwikkeling van het bedrijf was in de afgelopen drie tot vijf jaar; of er geen lijken in de kast zitten, wat de bezittingen waard zijn, geen claims in de lucht, hoe het personeel is dat je overneemt, of de vergunningen in orde zijn, etc., etc. Met een fraai woord noemen we dit een due diligence (een boekenonderzoek). Als je het goed doet doe je dan niet alleen op de financiële waarden , maar ook op alles wat niet financieel is.

Verder zou ik ook eens gaan kijken hoe het bedrijf in de praktijk draait, wat de ligging is, wat er in de buurt gebeurt (aanstaande bouwactiviteiten, parkeersituatie als dat nodig is, etc.). Een beetje gevoel krijgen. Ook zou ik een inschatting maken of er groeipotentieel zit in het bedrijf en zo ja, hoe dan en tegen welke inspanningen.

En jijzelf? Heb je naar jezelf gekeken of jij daadwerkelijk dé persoon bent die dat bedrijf gaat leiden en runnen? Heb je alle benodigde vaardigheden? Ben je ondernemend genoeg? Vergeet dit aspect niet in je beeldvorming!

Richtprijs bepalen

Nog steeds enthousiast? Mooi. Samen met je adviseur ga je nu kijken wat je er voor over hebt. Wat is het bedrijf waard? Dat is een lastige. Want dat is van vele factoren afhankelijk. Ligt volledig aan het soort bedrijf dat je overneemt. Uiteraard zul je de bezittingen moeten overnemen en misschien ook wel de schulden. Dat si relatief simpel te bepalen. Maar als er een aardige winst zit in het bedrijf, dan zal de eigenaar vaak en vergoeding willen hebben voor de toekomstige winst. Dan hebben we het over goodwill. Hoeveel die bedraagt? Dat is bijna echt koffiedik kijken en vaak kwestie van onderhandelen. Er zijn diverse methodes voor om een richting te geven van de waarde. Soms neem je een aantal keer de (gewogen) winst, soms 1 of 2 keer de omzet, soms de contante waarde van de toekomstige kasstroom. Kortom, dit is echt voer voor de adviseur. Jij hoeft alleen maar aan te geven wat je er werkelijk voor over hebt. (Gevoelsmatig)

Precontractuele fase

Je geeft aan aan de de eigenaar dat je geïnteresseerd bent om de onderhandelingen te starten. De eigenaar zou op dat moment kunnen stellen dat die enige mate van zekerheid wenst dat jij daadwerkelijk serieus genoeg bent. Soms wordt er een intentieverklaring (promesse de venta) getekend al dan niet met deposito of fianza (aanbetaling c.q. Borg). Hiermee zouden beide partijen kunnen laten zien dat het geen vrijblijvende exercitie is. Ik zou wel voorzichtig zijn met een aanbetaling op dat moment. Want onder welke voorwaarden doe je dat en krijg je die terug als de onderhandelingen toch niet tot koop- en verkoop leiden? Dus let op wat je doet. 

Volgende fase; contractuele fase

Je komt tot overeenstemming voert de prijs en de hoofdvoorwaarden. Alleen wat details moet je nog invullen. Vergeet niet dat je op detailniveau nog steeds kunt breken. Dat wil je niet, maar niet zelfden gebeurt dat wel. Wat een detail is voor de een is voor de ander een breekpunt. 

Ook daar weer is de adviseur belangrijk. Die moet kijken waar het nog op kan breken.

Uiteindelijk moet er een contract opgesteld worden van de afspraken die in hoofdlijnen en uiteindelijk in detail afgesproken zijn. Je komt bijvoorbeeld overeen dat jent het bedrijf over drie maanden overneemt. Dan kun je een contract sluiten onder opschortende voorwaarden, onder ontbindende voorwaarden of zonder nadere voorwaarden.

Stel bijvoorbeeld dat je nog een financiering moet regelen, of vergunningen over moet zetten of regelen of wat dan ook, dan zul je de zekerheid willen hebben dat dat ook gebeurt. Overigens wil de verkoper die zekerheid ook. Ook over dat soort voorwaarden (opschortend en of ontbindend) wordt soms weer onderhandeld.

Contract gesloten

Jullie zijn er uit en alle voorwaarden zijn vastgesteld. Dus het contract kan getekend worden. Nu is het zaak om alle zaken te regelen om de eventuele ontbindende voorwaarden niet in te laten gaan (financiering, vergunning, etc.)

Eindelijk is het zo ver en het is echt definitief. Dan komt nog en belangrijke stap, namelijk wachten op het moment van daadwerkelijk overdracht. Je hoopt nog steeds dat je het bedrijf overneemt in de staat van het moment dat je het kocht. Je wilt namelijk niet dat na het zetten van de handtekening diverse zaken kapot gaan, klanten zijn weggelopen, ineens boetes opgelegd zijn maar pas veel later binnenkomen, etc. Ook daarover kun je iets afspreken. (En ook dat zou ik dus doen.)

Als er personeel is, dan moet je ook een moment kiezen dat je het tegen het personeel, al dan niet tezamen met de verkoper (ik zou dat altijd samen doen), gaat vertellen van de overname. Dat is zeer belangrijk. Je wilt namelijk niet dat het personeel meteen gillend wegloopt en dat jij er ineens helemaal alleen voor staat. Dat is niet alleen funest voor de continuïteit, maar de slechte PR levert imago schade op voor het voortbestaan van jouw verse aankoop! Echt, dit wordt te vaak onderschat. Geef dan ook wat je van plan bent met het bedrijf en met het personeel. Ga praten met elk personeelslid (tenzij het er tientallen zijn, maar dan praat je over een ander proces).

Daadwerkelijke overname

Dan is het zo ver. Je neemt het over, je krijgt de sleutel, de code van het alarm, de inlogcodes van de website, de inlogcodes van software die gebruikt wordt in het bedrijf, kassasysteem, etc. En daar sta je dan. Eerst genieten en aan de slag. Als je plannen hebt voor groei en expansie, betrek dan eventueel personeelsleden er bij. Maak ze direct belangrijk in dat proces. Uiteindelijk neem jij de beslissingen, maar toch.

Blijf alert en evalueer regelmatig hoe het gaat. 

Uiteindelijk zeg ik: ¡Felicidades! Gefeliciteerd!  ……   (Als je het goed aanpakt voor zowel koper als verkoper!)

Kijk ook op de eerdere blog over overname van horeca. Klik hier.

Het NIE: frequently asked questions

Het NIE: frequently asked questions

Het NIE, hoe zit het ook al weer?

Ik krijg toch nog veel vragen over het NIE, het Spaanse identiteitsnummer voor buitenlanders. Hoe zit het met het NIE?

Vragen

 1. Heb je een NIE nodig om stage te lopen?
 2. Als ik een auto wil huren is dan een NIE ook nodig?
 3. Wanneer mag ik dat nummer aanvragen, want ik weet nog niet wanneer ik wil gaan wonen of werken in Spanje.
 4. Hoelang is het NIE geldig?
 5. Waar vraag ik dat nummer aan?
 6. Als ik mijn document van dat nummer verlies, moet ik dan een nieuwe aanvragen?
 7. Krijg je een pasje van dat nummer?
 8. Kan ik met dat NIE korting krijgen op vliegen en varen van Ibiza naar andere delen van Spanje?
 9. Wat kost het aanvragen van een NIE?
 10. Als ik resident ga worden heb ik dan geen NIE nodig?
 11. Moet ik aangifte doen bij de Spaanse belastingdienst met een NIE?
 12. Mag een ander voor mij het NIE aanvragen?

Antwoorden

 1. Ja. Je hebt een NIE bijna voor alle economische handelingen in Spanje nodig. Werken, stage, kopen, lange termijn huren, een bankrekening openen, etc. Je hebt geen NIE nodig voor specifieke vakantie transacties.
 2. Als je alleen een auto wilt huren voor de vakantie heb je geen NIE nodig. Maar als je een auto voor bijvoorbeeld een jaar wilt huren, dan heb je waarschijnlijk een NIE nodig omdat je voor langere tijd in Spanje zit. Maar dit is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.
 3. Het NIE kun je al aanvragen als je nog bezig bent met je plannen om “iets” in Spanje te gaan doen. Ik zou het pas doen als je serieus overweegt om iets in Spanje te gaan doen, maar er staat dus geen termijn voor wanneer je dat Vanseveren moet aanvragen. Maar als je bijvoorbeeld een huis wilt kopen, dan heb je dat NIE wel al nodig.
 4. Een NIE is levenslang geldig. Je hoeft dus niet steeds een nieuw nummer aan te vragen.
 5. Het NIE vraag je aan in je woonland of in Spanje (als dat je woonland (nog) niet is.) In je woonland doe je dat bij het Spaanse consulaat (Amsterdam of Brussel). In Spanje doe je dat bij La Policia. Dat gaat allemaal via het maken van een online afspraak. Zie de link in deze blog.
 6. Het NIE wordt eenmalig verstrekt. Oei, en als je het niet hebt? Dan kun je contact opnemen met het consulaat of de comisaria de la Policia en verstrekken ze het nogmaals.
 7. Je krijgt geen pasje voor het NIE. Als je resident bent heb je wel een pasje van je residencia met daarop het NIE.
 8. Je NIE geeft je géén recht op kortingen op binnenlands vliegen en varen in Spanje. Dat krijg je alleen als je resident bent. Daar moet je bewijs van kunnen overleggen.
 9. Het aanvragen van je NIE kost je bij de Spaanse overheid maar €9,65. Dus als je alles zelf doet en je vult je formulieren zelf in en je maakt zelf de afsprak en dergelijke zijn dat de enige kosten. Je kunt het uiteraard laten doen, dan kost het afhankelijk van de persoon die het voor je doet tussen €75,- en €200,-.
 10. Als je resident wordt of gaat worden, dan krijg je automatische een NIE. 
 11. Je NIE verplicht je niet tot het doen van aangifte voor de belastingen in Spanje. Het is alleen een identificatienummer. Als je belaste handelingen doet, zoals ondernemen, huis verhuren, het bezitten van een huis, dan moet je wel aangifte doen en heb je wel je NIE nodig. Maar je NIE zelf heeft op zich nog niks met de belastingen te maken.
 12. Ja, een ander dan jijzelf mag het NIE voor jou aanvragen. Je hebt dan wel een volmacht (in het Spaans een poder) nodig. De volmacht moet door een notaris zijn opgemaakt. Die volmacht moet in het Spaans zijn opgesteld óf vertaald naar het Spaans als die door een Nederlandse notaris is opgesteld. De gevolmachtigde (in het Spaans de representante) moet zelf alle documenten, de volmacht en zijn ID meenemen om het NIE voor jou aan te vragen.

Heb jij nog een vraag die er niet bij staat, laat een comment achter onder deze post. Of stuur me een PM.

Wil je weten hoe en waar je het NIE aanvraagt kijk dan op de andere blog en klik hier.

Vraag je je af wat het verschil is tussen een NIE, residencia en empadronimiento, klik dan hier.

Ibizabusinesstips…. Wat doet die eigenlijk?

Ibizabusinesstips…. Wat doet die eigenlijk?

Deze vraag krijg ik ook wel vaker: “Waar kan ik jou voor benaderen?”

Zakendoen op IBiza kan ook zo …

Even eerst iets over de “geschiedenis” van Ibizabusinesstips. Ik ben Ibizabusinesstips begonnen na twee jarenlange carrières bij eerst de Belastingdienst/Min van Financiën en daarna bij Achmea. In ieder geval dus heel veel met financiën te maken gehad. 

Bij beide organisaties heb ik me bezig gehouden met (fiscaal) recht en cijfers. Ook hield ik me veel bezig met pensioenen (o.a lezingen en publicaties), zowel fiscaal als civiel en rekentechnisch.  

Bij Achmea ben ik het management ingegaan en heb vele bedrijfsonderdelen doorlopen waaronder marketing en me bezig gehouden met strategie en ontwikkeling.

Daarna ben ik voor mezelf begonnen en gestart met advies en zakelijke mediation. Ik merkte namelijk dat het leukste wat ik deed is mensen helpen beter te worden. Uiteraard niet als arts, maar als coach in hun ontwikkeling.

Wel veel dus?

Ja dat klopt. Dat is mijn kracht (en soms mijn valkuil). Een veelvraat, een autodidact, een strandjutter. Een strandjutter? Ja, dat werd mij verteld bij mijn afscheid van Achmea. “Jij ziet dingen die een ander niet ziet en je maakt van ogenschijnlijk niks toch iets.” Daar werd ik blij van. 😊

Aangezien onze doelbestemming IBIza is wilde ik ondernemende mensen daar gaan helpen. Dan maar eerst tips geven. Waarover? Over vanalles, als het maar te maken heeft met ondernemen. Dus juridisch, belastingen, internationaal, marketing, strategie, huisvesting, cultuurverschil, marktkansen, etc. 

Veel zaken die te maken hebben met verhuren van huizen, zoals de wettelijke regels van B&B’s en de problemen met de nieuwe verhuurregels. Daar zijn nog steeds zeer veel problemen met risico’s van boetes van max. €40.000,-.

Welke vragen krijg ik het vaakst?

Daarnaast heel veel vragen over marktkansen. Met welke business kun je succesvol zijn op Ibiza? (Is er al een yogaschool 🤔, een hondentrimsalon, een hengelsportzaak, kansen voor schaatsen? (😳geintje) 

En ook heel veel problemen met internationale aspecten zoals residentie, empadronimiento, waar belastingaangifte doen, dubbele woonplaats, (aanvraag van) NIE, etc.

Een enkele keer mag ik me bezig houden met aan- en verkoop van een bedrijf op Ibiza. Dat zijn mooie cases. Inmiddels mag ik me ook bezig houden met het opzetten van een dochterbedrijf in de buurt van Málaga  (nee, wordt geen nevenvestiging 😉) en een aandelen participatieprogramma voor top-werknemers.

Ik coach ook veel ondernemers en omdat ik een brede juridische, financiële en (fiscaal) juridische bagage heb, kan ik het hele speelveld van de ondernemer overzien. Wat ik vooral belangrijk vind is dat je een doel zet en daarop focust. Niet als een kip zonder kop, maar met realiteitszin waarbij je je gevoel niet uit het oog verliest. Laten we eerlijk wezen, zonder een doel komt geen schip of vliegtuig aan. Toch?!

Het lijkt wel veel en sommigen zeggen dat ik niet te duiden ben. Graag zelfs; ik wil niet in een hokje van de boekhouder of de jurist geduwd worden. Door de breedte lever ik juist de meerwaarde. En als ik het niet weet zeg ik dat ook. Ik kan niet alles…. 😄Belangrijkste is vertrouwen. 

Wat doe ik niet?!

Ik doe geen Spaanse boekhoudingen, of aanvragen energiecontracten of vergunningen of iets dergelijks. Daar zijn gestors voor. En ook verhuur ik geen auto’s, geen huizen, geen kamers, ben ook geen makelaar. Dat doen er al genoeg als bijklusbaantje. 

Catherine mijn partner “is ook Ibizabusinesstips” , maar richt zich vooral op vrouwen die financieel onafhankelijk willen zijn en (nog) niet weten hoe dat te realiseren. Maar al te vaak komt het voor dat bijvoorbeeld bij een scheiding de vrouw echt niet weet wat er allemaal is en wat haar rechten zijn. Ja echt, het komt nog steeds veel voor. Daar wil Catherine dus verandering in brengen. Overigens niet alleen bij scheidingen, maar in het algemeen is de kennis laag. Kijk daarover eens op www.vrouwenbusiness.com

En wat doe ik naast Ibizabusinesstips en heb ik nog dromen? 

Wat ik leuk vind om te doen is koken. Op de KamadoJoe of gewoon in de keuken. Soms volgens recept, maar meestal met een eigen twist. Heerlijk om op IBiza een “mini-restaurantje” te beginnen met één grote tafel voor acht personen, “solo para amigos” 😉. Niet fulltime hoor, maar een max twee dagen per week.

Veder vind ik het heerlijk om op mijn Cannondale Mountainbike te zitten. Top om in de bergen van Ibiza te fietsen. Een andere hobby van me is Spaans studeren en spreken. Dat gaat me al heel aardig af.

Maar het meest geniet ik van Catherine en onze twee perritos salchichos, Rafa y Seve.

Dus wie weet, zie of spreek ik je voor een ondernemersvraag. Oh ja, de eerste tip is altijd gratis! Je kunt me ook volgen op Instagram @ibizabusinesstips

NIE, residencia, empadronimiento

NIE, residencia, empadronimiento

Een veel gehoorde vraag: “Wat is het verschil tussen een NIE, residencia en empadronimiento?” als je op IBiza wilt gaan wonen. Heb je ze alledrie nodig of als je er een hebt is dan de ander automatisch geregeld? Laten we eens gaan kijken.

Wat is het verschil?

Laat ik het simpel uitleggen. Als je economische activiteiten wilt verrichten, zoals een huis kopen of huren, werken, een auto kopen of iets dergelijks, dan heb je een NIE nummer nodig (Número de Identificación de Extranjeros). Ik heb al eerder een uitgebreid artikel geschreven over de noodzaak van een NIE. Het is een bewijs dat je als EU burger in Spanje activiteiten aan het doen bent. Je bent bekend dus.

Een empadronimiento is ongeveer hetzelfde als je inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. De gemeente weet dan dat je verblijft binnen hun grenzen. Dat is iets anders dan er fiscaal wonen! Je bent dan nog niet meteen resident.

Als laatste het residencia. Dat is de registratie dat je daadwerkelijk in Spanje woont en onder de wetgeving van Spanje valt. Na verloop van tijd wordt je ook fiscaal resident.

Welke voorwaarden gelden hiervoor?

De voorwaarden van het aanvragen van een NIE staan in mijn andere blog. (klik hier).

De residencia aanvragen is ook niet zo moeilijk. Natuurlijk kun je voor alles naar een gestor gaan, ook voor het aanvragen van een NIE, maar je kunt het ook echt zelf doen. De taal een beetje beheersen is wel makkelijk, maar je hoeft echt niet op C2 niveau (vloeiend) Spaans te spreken.

Je residencia moet je aanvragen als je van plan bent definitief wilt gaan vestigen in Spanje of als je meer dan 3 maanden in Spanje gaat vestigen. Je wordt dan een vaste inwoner van Spanje. Fiscaal resident ben je vanaf 183 dagen in Spanje gewoond te hebben. Voor fiscaal resident, kijk dan naar het blog “Waar woon ik eigenlijk”.

Waar en hoe je residencia/residentie aanvragen in Spanje

 1. Maak een afspraak bij een Oficina de Extranjería van El Cuerpo Nacional de Policía (https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
 2. (open de link door er op te klikken)
 3. Download de formulieren Modelo 790/código 012 en Modelo EX 18
 4. Ga naar een bank met ingevulde formulier Modelo 790
 5. Ga met ingevulde formulieren naar de Oficina de Extranjería van El Cuerpo Nacional de Policía
 6. Meestal krijg je je Residencia gelijk mee

Kosten

Tasas (leges) € 12,00 (2021) te betalen bij een bank

Voorwaarden

 • Binnen 3 maanden na aankomst in Spanje aanvragen (dit i.v.m. wachttijd om een afspraak in te plannen)
 • Over voldoende financiële middelen beschikken
 • Jaarlijkse voldoende netto inkomsten
 • Verzekerd voor integrale medische zorg, ziekenhuisopname en operaties 
 • Als je inschrijft zonder inkomen, maar je hebt wel een partner met inkomen dan moet sprake zijn van huwelijk of geregistreerd partnerschap

Meenemen

 • Ingevuld formulier Modelo EX 18 formulier plus kopie
 • Bewijs van betaling leges met behulp van Modelo 790
 • Recente pasfoto (als je geen NIE hebt)
 • Bewijs van de bank (Certificado Bancario) met banksaldo of storting maandelijks inkomen/pensioen/uitkering of kopieën van bankafschriften  
 • Verzekeringsbewijs  van een zorgverzekering (Verdragsformulier 121 of S1 formulier of particuliere verzekeringspolis of bewijs Spaanse dienstbetrekking)
 • Huwelijksakte/geregistreerd partnerschap
 • Huwelijksboekje waarin kinderen zijn opgenomen of geboorteakte van de kinderen (indien van toepassing)

Van alle documenten het orgineel en een kopie meenemen

Bijzonderheden

 • Je krijgt een tijdelijke residencia voor vijf jaar
 • Na vijf jaar onafgebroken in Spanje te hebben gewoond, kun je deze omzetten naar een permanente

Empadronimiento

Empadronimiento is je inschrijven in de gemeente waar je op dat moment verblijft. Dat hoeft dus niet je definitieve woonplaats te zijn. Dat kan dus ook voor kortere periode zijn. Stel dat je vakantiewerk doet in de toeristensector en je gaat dat doen voor vijf maanden. Dan ga je dus naast je NIE ook inschrijven bij de gemeente. Dat wil nog niet zeggen dat je resident bent en dat je voortaan belasting moet betalen in Spanje.

Hoe schrijf je in?
Je schrijft je in in de gemeente waar je gebruikelijk woont. Inschrijving in het gemeentelijke bevolkingsregister is gratis.

Iedereen die in Spanje woont, is verplicht om zich in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar hij of zij normaal gesproken woont. Voor de inschrijving moet je het origineel en een fotokopie van je identiteitsbewijs of paspoort.
Bovendien moet je kunnen aantonen dat je doorgaans op je adres woont, bijvoorbeeld aan de hand van een eigendomsbewijs van een woning, een huurovereenkomst of een ander document dat aantoont waar u woont.
Alle inwoners moeten eventuele wijzigingen van hun persoonlijke omstandigheden meedelen aan de gemeente indien hierdoor de overeenkomstige persoonsgegevens veranderen. Denk aan kinderen, samenwonen, huwelijk, etc.

Ik vetrek, met mijn bedrijf

Ik vetrek, met mijn bedrijf

Je hebt het besluit genomen en gaat emigreren naar Ibiza. Je bent al ondernemer en je vraagt je af wat de zakelijke gevolgen zijn als jij emigreert. Ik zet de gevolgen aan de hand van wat voorbeelden uiteen. Ik ga er hierbij vanuit dat je echt emigreert met de bedoeling je in/op Ibiza te vestigen. Niet dat je net doet alsof je nog in NL woont, maar wel grotendeels in/op Ibiza zit. Dat is een echt andere situatie.

Ik behandel verschillende opties, te weten

1] een zelfstandig ondernemer zonder personeel

2] een zelfstandig ondernemer met personeel, pand etc.

3] een BV zonder personeel etc.

4] een BV met personeel etc.

1] ZZP’er

Je bent zzp’er (je hebt dus een eenmanszaak). Bijvoorbeeld zelfstandig gevestigd marketeer, computerdeskundige, online specialist of coach/yogaleraar/healer. Je betaalt in Nederland inkomstenbelasting (IB) en premie voor de zorgverzekeringswet (ZVW) en waarschijnlijk omzetbelasting over jouw diensten/producten.

Omdat je gaat emigreren betekent dat je niet langer belastingplichtig bent in NL. In NL moet je dan een eindaangifte doen (belastingformulier M) over het inkomen tot het moment dat je emigreert. Voor je zaak betekent dat je een balans moet opmaken per de laatste dag dat je nog in NL bent. Je moet alle bezittingen en schulden van je zaak waarderen naar de waarde in het economische verkeer en je moet je winst of verlies uitrekenen “alsof je de zaak verkoopt”. Dat kan best vervelend zijn als je bedrijfsmiddelen gebruikt die al behoorlijk zijn afgeschreven, maar die nog wel meer waard zijn. Een auto die tot op de restwaarde is afgeschreven, maar nog wel een paar duizend euro waard is, of jouw iMac die voor €0,- op de balans staat, maar nog wel €750,- euro opbrengt, etc.

En jouw klantenbestand dan? Want daar leef je van en is dus geld waard voor jou. Dat hangt er van af. Als die klanten alleen voor jou komen en jij alleen dat werk doet, dan is dat klantenbestand niet zo maar overdraagbaar aan een ander. Stel je bent fotograaf en je verdient een goede boterham. Dan kan ik jouw klantenbestand wel overnemen, maar ik ben geen fotograaf. Zelfs al ben ik wél fotograaf, dan nog is het anders want jij bent uniek in je werk. In specifieke gevallen kan het wel dat het klantenbestand (met bijbehorende omzet) iets waard is voor een ander, maar dat is echt afhankelijk van de situatie. 

Ik maak een voorbeeld. Je bent website bouwer en doet aanverwante zaken. Je hebt een auto op de zaak, twee computers, laptop, iPad, iPhone 8+, Samsung S8, een ingerichte werkkamer. Op het moment dat je emigreert moet je afrekenen over het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde.

 • Bedrijfsmiddelen Boekwaarde Werkelijke waarde
 • Auto VW Golf              €5.000,- €11.000,-
 • iMac 27” €300,- €700,-
 • iMac 27” €500,- €1.200,-
 • MacBook Pro €400,- €800,-
 • iPhone 8+ €0,- €300,-
 • Samsung Galaxy S8 €0,- €300,-
 • Ingerichte werkkamer €0,- €0,-
 • Totaal   €6.200,- €14.300,-

Je moet bij emigratie (€14.300,- – €6.200,- = ) €8.100,- aangeven als “winst” over jouw bedrijfsmiddelen. En dat is dan inkomen uit je bedrijf. 

Omdat er in NL net gedaan wordt alsof je stopt met je bedrijf, zijn er fiscale faciliteiten waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Ook als je een aanslag krijgt wil dat nog niet zeggen dat je direct moet betalen. Ook daar zijn aparte regels voor bij emigratie.

2] Je hebt een bedrijf met personeel; is dat anders?

Stel je hebt een leuk bedrijf met personeel, een pand, machines, werkplaats, of wat dan ook, maar het kan ook wel – een tijdje – zonder jou, dus je emigreert. Wat zijn dan de gevolgen voor jouw bedrijf?

Ik beschrijf eerst de ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dus jij bent belastingplichtig in de inkomstenbelasting als zefstandig ondernemer, mét personeel. Komt ook veel voor. Je besluit om te emigreren, maar je bedrijf blijft achter in NL. Je reist regelmatig op en neer om de bedrijfstaken aan te sturen. Je hebt bijvoorbeeld een manager die uitstekend de dagelijkse zaken aanstuurt en jij doet de grote klanten en de strategie. Het wordt nu al wel ingewikkelder, maar het kan.

Jij als ondernemer emigreert, dus dat gaat in principe hetzelfde als o der 1] de zzp’er. Dus de werkelijke waarde vaststellen van jouw bedrijf(-smiddelen). Maar feitelijk blijft jouw bedrijf achter in NL. Gecompliceerd! Dan is er fiscaal sprake van een vaste inrichting in NL. Je bent dan belasting verschuldigd over de winst in NL van die vaste inrichting (jouw bedrijf dus). Je moet nog steeds een jaarrekening op (laten) maken daarvoor. Van afrekening over de werkelijke waarde is dan meestal geen sprake! Dit is echt specialistenwerk.

3] Je hebt een BV, wat dan?

Je heb geen eenmanszaak, maar een besloten vennootschap (BV). Is het fiscale verhaal dan anders? Ja en nee. Als je alleen werkt zoals in de voorbeelden hiervoor, dan verhuist jouw BV eigenlijk meteen mee met jou. Formeel moet je dat apart beoordelen, omdat de BV een rechtspersoon is die ergens anders kan “wonen” (eigenlijk gevestigd zijn) dan jij als privépersoon. Bij een rechtspersoon gaat het om waar de feitelijke leiding gevestigd is. Dus als jij alleen werkt als adviseur, consultant, yogaleraar, coach, of wat dan ook, maar wel alleen, dan ben jij dus ook de feitelijke leider (van “jezelf”). Je BV emigreert dus mee met jou.

En dus? Nou dan zal de BV, die een aparte aangifte vennootschapsbelasting moet indienen, dus ook zijn winst in de laatste periode vóór emigratie moeten berekenen zoals in het voorbeeld bij de eenmanszaak. Dus alle bedrijfsmiddelen moeten gewaardeerd worden op de werkelijke waarde.

Ook de aanslag die dan vastgesteld wordt hoeft niet direct betaald te worden. Daar gelden dezelfde regels voor als bij de eenmanszaak.

4] BV met personeel etc.

En als je een BV hebt met personeel en bedrijfshal, etc? Eerst zul je apart moeten vaststellen of de feitelijke leiding van jouw BV (of holding met meerdere BV’s) niet meer in NL “woont” (gevestigd is). Omdat jij bent geëmigreerd wil nog niet zeggen dat de feitelijke leiding van zo’n onderneming ook in het buitenland zit. Want als jij regelmatig op en neer reist naar NL om jouw bedrijf strategisch en tactisch aan te sturen, maar je hebt de dagelijkse leiding in handen gegeven van uitstekende medewerkers, dan zit jouw bedrijf vermoedelijk nog steeds in NL. Dus dan is er geen sprake van afrekenen over de werkelijke waarde van jouw bedrijf. Maar …….  Dit alles is echt afhankelijk van de feitelijke situatie! En als je meerdere BV’s hebt, zoals een holding en daaronder een of meerdere werkmaatschappijen, dan moet je per BV apart gaan beoordelen of die in NL zit of in/op Ibiza.

Advies

Als je al het hele stuk gelezen hebt en nog niet gillend geremigreerd bent terug naar Nederland, dan is mijn advies: “Ga tijdig voordát je gaat emigreren met je bedrijf, advies inwinnen over jouw concrete situatie. Wat zijn de gevolgen en mogelijkheden en wat is verstandig om te doen én …. Wat wil je?” Ik zie helaas dat er vele ondernemers zo maar wat aanmodderen.

Uiteraard kan Ibizabusinesstips je daarbij helpen. Neem gerust contact met ons op.